ผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้สนับสนุนหลักผู้สนับสนุนระดับแพลทินัมผู้สนับสนุนระดับเงินผู้สนับสนุนระดับทองแดง
นายองอาจ สุภัคชูกุลผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ