กำหนดการแข่งขัน

IMO AB รายงานตัวเข้าที่พัก วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ หัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม ผู้เข้าแข่งขัน
วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Early arrivals
วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รายงานตัวเข้าที่พัก
IMO AB meeting
วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Jury meeting
วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Jury meeting
วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Jury meeting
วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Jury meeting รายงานตัวเข้าที่พัก
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิธีเปิดการแข่งขัน
วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Q&A session
ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา การสอบแข่งขันวันแรก
วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Q&A session การสอบแข่งขันวันที่สอง
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Coordination ทัศนศึกษา
วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Coordination ทัศนศึกษา
วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ Coordination
ทัศนศึกษา
Final jury meeting
IMO Lecture
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิธีปิดการแข่งขัน
งานเลี้ยงอำลา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เดินทางกลับ