สถานที่จัดการแข่งขัน

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่