ตราสัญลักษณ์ IMO 2015


ตราสัญลักษณ์การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ (IMO 2015 Logo) เกิดจากการวาดลายเส้นเป็นรูปช้าง ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทย ซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองและมีความผูกพันกับคนไทยมาช้านาน สัญลักษณ์รูปช้างชูงวงระดับเศียรแสดงถึงการให้ความเคารพและความเป็นมิตรของช้างอันเปรียบได้กับเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีนิสัยสุภาพ นอบน้อม และมีอัธยาศัยดี

ตัวอักษร O ใน IMO แทนลูกโลก สื่อถึงการมีเยาวชนมากมายจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อร่วมทดสอบความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และผูกไมตรีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศอื่น ๆ

สีที่ใช้ในสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน เป็นสีของธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย